En standardmontage af en varmepumpe eller et køleanlæg inkluderer følgende:

  • Anlæggets indedel monteres på væg/loft efter kundens ønske.
  • Der anvendes max. 4 meter rørføring samt hvid kabelkanal.
  • Der bores hul gennem væg (mursten, træ, leca, gasbeton).
  • Udedelen opsættes på væggen eller på jorden udenfor efter aftale.
  • Der monteres udvendig kabelbakke til kølerør, kondensvandsslange og kabel.Mål: 90*65mm. Farve: Hvid.
  • Kølerør og elkabel mellem ude- og indedel tilsluttes, ligesom også kondensvandsslange tilsluttes samt 1 meters tilslutningsledning med stikprop med jordforbindelse.
  • Herefter tæthedsprøvning, evakuering og test af anlæg.
  • Hul i væggen tætnes med hvid sanitet-silicone eller brøndskum.
  • opstart og instruktion i brug af anlæg.
  • Brugervejledning udleveres.